Vilkår og brugerbetingelser

gældende for hjemmesiden aktivestoerrelser.dk

 

Alt materiale på aktivestoerrelser.dk, i form af artikler, videoer, billeder mv. er ophavsretligt beskyttet.

 

Artiklerne må ikke indarbejdes i nyhedsbreve, kopieres og indsættes på websites, Facebook, Twitter, Google plus, distribueres i forbindelse med undervisning eller foredrag eller på anden måde udnyttes medmindre Aktive størrelser giver skriftlig samtykke dertil. Bliver det opdaget vil det blive meldt som tyveri og uden samtykke.

 

Der må gerne linkes til artikler mv. på aktivestoerrelser.dk’s website, forudsat at dette foregår loyalt og i overensstemmelse med gældende ret.

 

Det er ikke tilladt at kopiere indhold eller linke på en sådan måde, at materiale her fra sitet fremstår helt eller delvis som en del af et andet site.

 

Anden anvendelse end de her nævnte og tilladte i medfør af Lov om ophavsret, efter individuel aftale med Aktive størrelser.