VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER

for projektet Aktive Størrelser

LIVSGLÆDE ER DET, VI STRÆBER EFTER

Vi tror på, at de nedestående værdier danner grobund for at opnå dette.

LÆRING

 • Et læringsorienteret fokus
 • Ansvar og medinddragelse
  • Gælder både forældre, børn og ansatte. Og både ift. bevægelse og mad
heart-1450299_1920
team-386673_1280

FÆLLESSKAB

 • Inklusion af både ansatte, forældre og børn
 • Gruppeorienteret tilgang
  • Alle skal kunne være med på forskellig vis
 • Gensidig respekt
  • For forældre, børn og øvrige ansatte
 • Frihed under ansvar
  • Der er sat nogle ramme, men de er ikke så faste – alle har indflydelse
  • Stoler på hinandens styrker

UDVIKLING

 • Konstant evaluering
 • Eksperimenter!
  • Hvis maden ikke smager godt, så griner vi af det, og lærer af det.
 • Både udvikling i børnene, de voksne og i teamet af ansatte
 • Ja-hatten på
 • Giv ikke op
 • Progression i forløbet
 • Erfaringsudveksling er vigtig for udvikling
food-1209503_1920

FOKUSOMRÅDER

Høj grad af familieinvolvering

Opfølgning efter forløbets afslutning

Madkundskab - god og sund mad

Sjove og alternative tilgange til aktiviteter og bevægelse

Livsglæde

Sammenhold, fællesskab og venskaber

Et læringsorienteret fokus

Stor involvering af lokalmiljøet: foreninger, virksomhed, forretninger mm.

 

Samarbejdspartnere:

Projektet foregår som et tæt samarbejde mellem Syddansk universitet og Nyborg-, Middelfart- og Kerteminde Kommunes sundhedsafdelinger.